Hur du maximerar livslängden för dina LED-lampor

Led-lampans hållbarhet

Hur du maximerar livslängden för dina LED-lampor

Var varsam trots den överlägsna livslängden

LED-lamporna håller redan på att helt ersätta de gamla glödlamporna. Och kanske – inom en snar framtid – kommer den traditionella glödlampan att helt ha blivit ett minne blott. Orsaken är givetvis överlägsenheten hos de el-besparande LED-lamporna. Inte nog med att LED-lamporna drar mindre energi, de är också väldigt mycket mer långlivade än den gamla glödlampan.

Vanligtvis har de traditionella glödlamporna en livslängd på runt 1000 timmar, medan de flesta LED-lampor sägs ha en livslängd på 25000 timmar och uppåt. Denna superlånga livslängd är ju något väldigt attraktivt för en kund som vill ha bra ljus till låg kostnad. Men är 25000 timmar verkligen något som vi kan ta för givet, oavsett hur lamporna används? Det är faktiskt inte så. LED-lampor kan hålla olika lång tid beroende på hur det hanteras, därför kan man se till att livslängden förlängs avsevärt om de hanteras på rätt sätt.

Det är viktigt att veta att LED-lampor ”åldras” under sin 25000 timmars långa livslängd. Detta kan liknas vid hur vi människor åldras. Allteftersom vi åldras uppstår problem med våra kroppar. Vi blir svagare och svagare, särskilt om vi alltid tar vår hälsa för given och inte tar hand om oss själva. När det gäller LED-lampor så finns det en gräns efter vilken ljuset mattas och lyskraften blir sämre. Så redan en bra bit före 25000 timmar kan ljuset börja försvagas och inte ge samma spridning som när lampan var ny. Du kan dock göra ett par saker för att se till att ljuset fortsätter vara starkt så länge som möjligt. Delar av dessa råd är de samma som för vanliga glödlampor – så mycket känner du nog igen.

Begränsa din användning

LED-lampor är konstruerade att vara energieffektiva, men bara för den skull bör vi inte låta dem stå på om vi inte behöver ljuset. Vi måste använda de 25 000 timmarna korrekt och ekonomiskt. Sätt på ljuset endast vid behov. Till exempel: slå av lamporna när du ska sova eller när du lämnar ett rum du inte är i.

Låt den vila

Vissa människor tror att eftersom LED-lampor ger mindre energi ifrån sig i form av värme, behöver de inte svalna. Detta är fel. Att låta lampan vila en stund mellan varven innan du slår på den igen kan kraftigt öka dess livslängd. Sluta leka med den genom att vrida på/av ofta. Detta sliter hårt.

LED-lampor må vara belysningens superhjältar, men även superhjältar har sina svagheter och kan behöva hjälp på vägen.