LED i framtiden

Ljus framtid

Lysdioderna går bokstavligen en ljus framtid till mötes och teknikutvecklingen är i full fart för att möta upp de krav på miljö, hållbarhet och effektivitet som finns inför framtiden.

 

Nanoteknik

En ganska ny metod för att framställa lysdioder är med modern nanoteknik. Det kommer att skapa än mer effektiva lysdioder med än längre hållbarhet. En stor del av materialet av lysdioder byggda med nanoteknik består till övervägande delen av kisel, ett vanligt och billigt material vilket borgar för att kunna skapa billiga och effektiva lysdioder i framtiden.

 

Organiska lysdioder

Tack vare att organiska material kommer att kunna användas i en större utsträckning kommer lysdioderna att bli alltmer miljövänliga. De nya teknikerna kommer även design och form till del hos lamporna. Det kommer i framtiden att bli möjligt att ha mycket tunna och böjbara lysdioder. Det utvecklas för närvarande tapetliknande mattor som kan sättas upp var som helst på väggar eller i tak och som fungerar som lysdioder.

 

Användningsområden

Tidigare ljuskällor har gett det ljus det har gett, vilket lett till slöseri med energi för att få tillräcklig mängd av önskat ljus inom industri och verksamheter. Det gäller till exempel inom växtnäringen, där specifika typer av ljusvågor önskas. Lysdioderna avger endast de våglängder som är önskade, vilket gör att det är lättare att få ett effektivt ljusflöde i många aspekter. Även forskningen inom många andra områden kan dra nytta av lysdioderna genom att kunna ha vissa separata ljusvågor för olika undersökningar av grundämnen och föreningars egenskaper.