Ljusstyrka

Att jämföra ljusstyrkan hos olika lamptyper kan vara svårare än man tror. Tillverkarnas information tar ofta inte hänsyn till ljusstrålens riktning eller armaturens utformning. Ljusstyrkan kan mätas i enheterna candela, lux eller i lumen, tre storheter som bygger på varandra.

 

Candela

Namnet härstammar från ljusstyrkan från ett stearinljus och är ett mått på hur mycket ljus som strålar i en viss riktning. Candela definieras idag av en bestämd mängd strålning per steradian. En steradian är en enhet för rymdvinkel. Genom att multiplicera candela med rymdvinkeln får man Lumen.

 

Lumen (lm)

Lumen är det vanligaste måttet som används för att jämföra ljusstyrkan på olika enheter. Lumen mäter ljusflödet från en ljuskälla totalt i alla riktningar och passar därför bäst för rundstrålande ljuskällor såsom glödlampor och lysrör. Eftersom Lumen inte tar hänsyn till vilken riktning ljuset strålar i så kan denna enhet vara missvisande när det handlar om riktad belysning.

LED-lampor genererar 20-60 lumen per watt, medan glödlampor endast genererar 10-17 lumen per watt.

 

Lux

Lux är en storhet som bygger på lumen, där enheten beskriver antalet lux som flödar per kvadratmeter (lumen/m2) och anger således hur mycket ljus som når fram till en viss yta. Om t ex 1 lumen träffar en yta på 1 m², får den ytan illuminansen (belysningen) 1 lux. Lux tar alltså, till skillnad från Candela, hänsyn till avstånd från ljuskällan och ljuskäglans vinkel.

 

LED vs glödlampa

Vid jämförelser mellan olika ljuskällor kan det vara värt att komma ihåg att där glödlampor och lysrör ofta sprider ljusstrålar i alla riktningar, är lysdiodens ljusflöde spritt på ungefär 180 grader, vilket ger ett starkare upplevt sken med en lysdiod kontra en motsvarande glödlampa.

 

Hur många Lumen ger en glödlampa?

För att kunna avgöra om LED-lampan du funderar på att köpa är ljusstark nog, kan du jämföra dess Lumen-värde med glödlampans i tabellen nedan.

 

Watt Min ljus (Lumen)
40 450
60 800
75 1 100
100 1 600
>150 2 600