Vad är LED?

LED (Light Emitting Diodes)

Lysdiod

Lysdioder, eller LED som de också kallas, är en uppfinning från 1920-talet som blir allt mer populär på marknaden. På senare tid har dioderna kommit att ersätta såväl lysrör som glödlampor. En lysdiod består av en halvledare med en beläggning på en liten platta, som beroende på material sänder ut olika typer av ljus när ström leds igenom dioden. Det ljus som alstras är ett resultat av ett fysikaliskt fenomen som kallas elektroluminiscens.

 

Elektroluminiscens

Fenomenet uppträder hos vissa material när de utsätts för elektromagnetisk strålning. Både organiska och oorganiska material kan avge ljus på detta sätt, och båda typerna av material används för att tillverka lysdioder. De vanligaste materialen är mineraler med innehåll av aluminium, gallium, kisel eller zink. De organiska dioderna har fördelen att vara mycket tunna men de är än så länge svåra och dyra att framställa.

 

Färgat ljus

Färgen som avges från lysdioden beror på vilket material som används. Grundfärgerna är rött, grönt och blått. För att få vitt ljus blandas material som avger alla dessa tre färger i en viss kombination. Kapseln runt lysdioden fungerar som skydd för lysdioden. Uppbyggnaden av höljet ger en spridningsvinkel av ljuset på ungefär 180 grader. Höljet är dessutom viktigt för att se till att tråden inte blir överhettad, då dioden är känslig för värme.

 

Miljövänligt

Det behövs ganska lite ström för att få lysdioderna att lysa, vilket gör LED till ett bra miljöalternativ. Dioderna går dessutom på likström och strömmen förs från pluspolen till minuspolen i tråden. Det gör att lysdioderna kan användas även i bärbara enheter och i bilar, husvagnar och båtar till exempel.