LED & miljö

Miljöpåverkan

Lysdioder är ur flera aspekter bättre för miljön än glödlampor och lysrör. Inte minst beror det på att energiåtgången är mindre än vid bruk av sedvanliga ljuskällor. Men det finns också andra miljöaspekter där lysdioden är överlägsen såväl lysrör som lågenergilampor.

Energiåtgången är en bråkdel av motsvarande energi som behövs för att skapa samma ljus med en glödlampa eller ett lysrör.

 

  • En lysdiod innehåller inga farliga tungmetaller såsom kvicksilver, ett problem som lågenergilamporna brottas med.
  • Kan inte explodera – en lysdiod kan heller inte explodera, som gasfyllda ljuskällor kan göra.
  • Liten i formatet – frånvaron av gas skapar också förutsättningar för lampor i mycket litet format. Det är en aspekt som inte ska förbises vad gäller transporter (tar liten plats) eller vid framställning (krävs inte lika mycket material).
  • En lysdiod sänder ut ljus med givna våglänger, till skillnad från andra ljuskällor. Det betyder att inga oönskade UV-strålar eller infraröda strålar sprids vid användandet av lysdioder.
  • Lydsioder är mycket hållbara, vilket gör att de inte behöver bytas ut så ofta. Det är bra ur miljösynpunkt.

 

Projekt med LED

Runt om i Sverige, och i världen, pågår en mängd miljöprojekt där lysdioder ses som ett alternativ. Vissa projekt stöds av staten, andra av EU eller fristående stiftelser. Stockholm och många andra städer har infört lysdioder i trafikljusen, vilket beräknas ge en stor ekonomisk besparing såväl som en besparing på miljöbelastningen.